PŘIHLÁŠKA
Digitalizace nejen v plynárenství

23. února 2022

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
1 630 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
1 420 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
1 420 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
1 420 Kč vč. DPH
Zaměstnanec státní správy
820 Kč vč. DPH
POKYNY K REALIZACI ON-LINE (MS Teams)

Odkaz zašleme registrovaným účastníkům nejdéle dva dny před datem konání. Pokud údaje neobdržíte, zkontrolujte, prosím, složku nevyžádané pošty a kontaktujte nás.

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E-sborník přednášek a dalších informací o workshopu (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení workshopu.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.

Ochrana osobních údajů