PŘIHLÁŠKA
24. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení

17.–18. května 2022

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
5 985 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
4 950 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
5 200 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
4 950 Kč vč. DPH
Zaměstnanec státní správy
2 450 Kč vč. DPH
ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E-sborník přednášek a dalších informací (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení akce.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Elektronická přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 20. 4. 2022 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné a vítané.

Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.

UBYTOVÁNÍ

Je zajištěno v hotelu Černigov (cena není zahrnuta v účastnickém poplatku), rezervujte přímo v hotelu, na e‑mailu: reception.hchk@cpihotels.com, do předmětu e‑mailu uveďte heslo: GAS 2022

Parkování je možné na placeném hotelovém parkovišti, které má omezenou kapacitu nebo v blízkém okolí hotelu. Poplatek za parkovné není zahrnut v ceně za ubytování.

Ochrana osobních údajů