PŘIHLÁŠKA
30. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

20. září 2022, Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
5 190 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
4 400 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
4 930 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
4 930 Kč vč. DPH
ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E-sborník přednášek a dalších informací (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení workshopu.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Elektronická přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 5. 9. 2022 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.

Ochrana osobních údajů