PŘIHLÁŠKA
Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů

13. září 2022

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
2 240 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
1 950 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
1 950 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
1 950 Kč vč. DPH
ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E-sborník přednášek a dalších informací (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení školení.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Elektronická přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.

Ochrana osobních údajů