PŘIHLÁŠKA
Odorizace zemního plynu (revize TPG 918 01) a detekce

17. 01. 2023

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
2 600 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
2 250 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
2 250 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
2 250 Kč vč. DPH
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po přijetí kopie registrace do e-mailu kontaktní osoby uhraďte celou částku ve prospěch účtu vedeného u ČSOB č. ú. 17478393/0300, VS 230006. Prosím ujistěte se před termínem vzdělávací akce, že platba proběhla v pořádku. Daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby v termínu předepsaném zákonem. Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály předáme.

Ochrana osobních údajů