PŘIHLÁŠKA
Podzimní plynárenská konference (29. ročník)

11. - 12. 10. 2023

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
15 900 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
9 900 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
13 900 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
13 900 Kč vč. DPH
Zaměstnanec státní správy
7 950 Kč vč. DPH
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po přijetí přihlášky bude vystavena zálohová faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo zálohové faktury jako variabilní symbol. Daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby uvedené v přihlášce v termínu předepsaném zákonem. Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné. V případě neúčasti se poplatek nevrací, prezentace přednášejících v ppt zašleme po skončení akce.

Ochrana osobních údajů