PŘIHLÁŠKA
Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

11.–12. října 2022

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
3 190 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
2 890 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
2 990 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
2 890 Kč vč. DPH
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Elektronická přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 1. 10. 2022 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.

Ochrana osobních údajů