PŘIHLÁŠKA
SymGas

16. - 17. 04. 2024

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
10 900 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
7 900 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
9 900 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
9 900 Kč vč. DPH
Zaměstnanec ministerstva, školy
5 450 Kč vč. DPH
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po přijetí přihlášky bude vystavena zálohová faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo zálohové faktury jako variabilní symbol. Daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby uvedené v přihlášce v termínu předepsaném zákonem. Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály předáme.

Ochrana osobních údajů