PŘIHLÁŠKA
Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

7.–8. června 2022

Termín akce již proběhl, nelze se přihlašovat

Účastník

@

Společnost

Kontaktní osoba

@

Nečlen ČPS
12 100 Kč vč. DPH
Kolektivní člen ČPS
10 285 Kč vč. DPH
Individuální člen ČPS
11 253 Kč vč. DPH
Abonent ČPS on-line
10 285 Kč vč. DPH
Zaměstnanec státní správy
5 142 Kč vč. DPH
ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E-sborník přednášek a dalších informací (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení akce.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Elektronická přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 24. 5. 2022 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč. Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek.

Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.

Ochrana osobních údajů