On-line workshopy

VODíK
a vodíkové technologie v plynárenství

Přihláška

Vodík, plyn, který je stále více a více zmiňován jakožto energetické médium, které významnou mírou přispěje k dekarbonizaci evropského hospodářství. V cyklu tří vodíkových workshopů Vám chceme představit problematiku potenciálu a využití vodíku ve větším detailu.

Účastník

Vyplňte jméno účastníka.
Vyplňte příjmení účastníka.
Vyplňte e-mail pro zaslání odkazů na on­‑line workshop a na elektronický sborník.
Vyplňte telefonní číslo.

Společnost

Vyplňte obchodní název společnosti.
Vyplňte ulici.
Vyplňte město.
Vyplňte PSČ.
Vyplňte IČ.

Kontaktní osoba

Vyplňte svoje jméno.
Vyplňte svoje příjmení.
Vyplňte e-mail pro zaslání daňového dokladu.
Vyplňte telefonní číslo.

Vyberte termín

Vyberte termín.
Vyberte poplatek.

POKYNY K REALIZACI ON­‑LINE (MS Teams)

Přihlašovací údaje k on­‑line workshopu zašleme registrovaným účastníkům nejdéle dva dny před datem konání. Pokud údaje neobdržíte, zkontrolujte, prosím, složku nevyžádané pošty a kontaktujte nás.

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

E­‑sborník přednášek a dalších informací o workshopu (program, prezentace) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení workshopu.

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena faktura na celou částku a bude zaslána na e­‑mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad.

Přihláška je závazná. Zastoupení účastníka je možné.